Administrare personal Cluj

Serviciile de administrare de personal presupun intocmirea efectiva a tuturor documentelor ce tin de angajarea salariatilor, modificarea prin acte aditionale a contractelor, documentatia de incetare a contractului de munca, evidenta dosarelor de personal, intocmirea adeverintelor, precum si alte documente a caror intocmire necesita timp si atentie deosebita.

Deviza noastra:

Salarizare corecta – salarizare pe intelesul tuturor!

Cu ce se ocupa administrarea personalului?

 

Administrarea personalului o reprezinta toata documentatia care sta la baza intocmirii statului de plata, incepand de la obligativitatea declararii postului vacant inainte de a angaja o persoana, toate actele care se intocmesc la angajare, intocmirea dosarului de personal, impreuna cu toate documentele care se intocmesc pe parcursul derularii unui contract de munca, modificari ale datelor initiale, modificari ale clauzelor initiale, modificari legislative obligatorii.

Orice contract individual de munca se incheie in forma scrisa, cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii de catre salariat.
Orice modificare a datelor initiale inscrise in contractul individual de munca, se face prin incheierea unui act aditional la contractul individual de munca.

HR Premium Solutions

Va ofera urmatoarele Servicii de administrare personal Cluj:

N

Intocmirea contractului individual de munca.

N

Intocmirea dosarului de personal ce cuprinde acte de identitate, acte de studii, certificate de nastere, certificate de calificare, adeverinte de vechime, adeverinte medicale, cazier, declararea postului vacant si altele.

N

Intocmirea si eliberarea adeverintelor la incetarea contractelor de munca (adeverinta de vechime, adeverinta de somaj, adeverinta de lichidare).

N

Alte operatiuni care tin de organizarea si planificarea timpului salariatilor, cum ar fi planificarea concediilor de odihna, evidenta concediilor de odihna, evidenta concediilor fara plata.

N

Suport in cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale statului.

N

Intocmirea fisei postului.

N

Intocmirea actelor aditionale la contractul individual de munca, notificari, informari, decizii de modificare a contractelor individuale de munca, decizii de suspendare a contractelor individuale de munca: modificari de salar, modificari de functie, responsabilitati, orar de lucru, modificare diverse clauze.

N

Intocmirea si eliberarea adeverintelor solicitate de angajati (adeverinta pentru banca, adeverinta de salariat, adeverinta pentru Casa de Sanatate etc.) si a oricaror alte documente justificative.

N

Verificarea si intocmirea documentatiei de recuperare a sumelor de la Casa de sanatate pentru concedii medicale.

N

Consultanta in problemele privind legislatia muncii.

N

Completarea formularelor obligatorii: informari, stabilirea deducerilor personale, a persoanelor aflate in intretinere, alte detalii necesare.

N

Intocmirea deciziilor de incetare a contractelor individuale de munca, notificari in perioada de proba, demisii, eliberare adeverinte, stagii de cotizare, etc..

N

Intocmirea documentatiei privind abaterile disciplinare.

N

Raportari solicitate de Institutul National de Statistica.

N

Intocmirea de rapoarte la solicitarea clientului.

Noi va oferim suport in administrarea eficienta a personalului dumneavoastra!