Blog

Articole informative din domeniul Resurse Umane.

Certificatul de concediu medical | Se elimină viza medicului de familie | CNP copil bolnav

Certificatul de concediu medical | Se elimină viza medicului de familie | CNP copil bolnav

Certificatul de concediu medical|Viza medicului de familie|CNP copil bolnav În MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 2 iulie 2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 10927452020 din 1 iulie 2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical. Conform acestui ordin, se modifică modelul de Certificat de concediu medical, precum și instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a acestuia. Principalele modificări aduse sunt: Se elimină obligația vizării de către medicii de familie a certificatelor de concediu medical emise de către medicii specialiști.   Astfel, persoanele care beneficiază de concediu medical, nu mai sunt nevoite să meargă la medicul de familie, viza medicului de familie pe...

APLICAȚIA „INSPECTIA MUNCII” – RAPORTARE ZILIERI DE PE TELEFONUL MOBIL

APLICAȚIA „INSPECTIA MUNCII” – RAPORTARE ZILIERI DE PE TELEFONUL MOBIL

APLICAȚIA "INSPECTIA MUNCII" – RAPORTARE ZILIERI DE PE TELEFONUL MOBIL Inspecția Muncii a lansat pentru telefonul mobil aplicația "Inspectia Muncii", ca instrument de lucru util beneficiarilor care folosesc zilieri în activitățile pe care le desfășoară. Ca urmare a înființării, începând cu data de 20 decembrie 2019, a Registrului electronic de evidență a zilierilor, ca modalitate de transmitere a datelor privind evidența zilierilor, Inspecția Muncii pune la dispoziția beneficiarilor o aplicație mobilă, care va putea fi utilizată de către toți angajatorii care folosesc ca forță de muncă zilieri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu...

MAJORAREA SALARIULUI MINIM BRUT DE LA 1 ianuarie 2020

MAJORAREA SALARIULUI MINIM BRUT DE LA 1 ianuarie 2020

MAJORAREA SALARIULUI MINIM BRUT PE ȚARĂ DE LA 1 ianuarie 2020 Majorarea salariului minim este reglementată prin Hot. Nr. 935 din 13 decembrie 2019, publicată în M.O. Nr. 1010 din 16 decembrie 2019. Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 13,327 lei/oră. Prin excepţie, începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat...

PROGRAMAREA CONCEDIILOR DE ODIHNĂ PENTRU ANUL 2020

PROGRAMAREA CONCEDIILOR DE ODIHNĂ PENTRU ANUL 2020

PROGRAMAREA CONCEDIILOR DE ODIHNĂ PENTRU ANUL 2020 La fiecare final de an, angajatorii trebuie să efectueze programarea concediilor de odihnă pentru anul următor. Astfel, pentru anul 2020, programarea concediilor de odihnă trebuie să fie finalizată până la 31.12.2019. Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2020 este reglementată de art. 148 din codul muncii, care stipulează următoarele: Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale; Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic...

Amenzi pentru erori Contract de muncă – amenzi REVISAL

Amenzi pentru erori Contract de muncă – amenzi REVISAL

Amenzi pentru erori sau omisiuni Contract de muncă Amenzi REVISAL Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către inspectorii de muncă. Inspectorii de muncă au acces liber, permanent și fără înștiințare prealabilă, în sediul persoanei juridice și/sau în orice alt loc de muncă organizat de aceasta. În anumite situații de încălcare a legislației, inspectorul de muncă poate dispune măsura sistării activităţii locului de muncă organizat, supus controlului, în condiţiile stabilite în procedura de sistare elaborată de Inspecţia Muncii şi aprobată prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale. Împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să efectueze cercetarea...