Servicii salarizare si administrare personal

Serviciile de salarizare sunt foarte complexe si cuprind o multitudine de etape si documente care trebuie sa stea la baza calcului salarial, a statului de plata si intr-un final al fluturasului de salariu.

Deviza noastra:

Salarizare corecta – salarizare pe intelesul tuturor!

Informatii Detaliate

Veti putea gasi informatii detaliate accesand linkurile de mai jos:

Evaluarea salariatilor

Evaluarea salariatilor reprezinta o parghie aflata la indemana angajatorilor si reprezinta procesul de stabilire a modului si a masurii in care angajatul isi indeplineste indatoririle si responsabilitatile care revin postului ocupat, comparativ cu standardele stabilite.

Intocmirea declaratiilor privind evidenta salariatilor.

 

Datele prevazute in contractele de munca impreuna cu toate modificarile si care sunt cuprinse ulterior in statul de plata, se declara prin formulare specifice, catre diverse institutii ale statului.
Unele declaratii se depun lunar sau trimestrial, altele se depun anual.
Informarile privind locurile vacante si ocuparea acestora, se depun ori de cate ori exista cate o angajare si trebuiesc respectate anumite termene stricte.

Regulamentul Intern-Contractul Colectiv de Munca-Alte Regulamente

 

Fiecare dintre aceste regulamente au rolul de a stabili reguli si premisele respectarii Codului Muncii.

Regulamentul Intern se intocmeste de catre angajator, este un act prin care se stabilesc o serie de reguli, in principal disciplinare, aplicabile la locul de munca. Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor de catre angajator si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.Angajatorul este obligat sa informeze salariatii cu privire la continutul Regulamentului Intern.

Contractul Colectiv de Munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca, fiind obligatoriu de intocmit in situatia in care angajatorul are incadrati in munca mai mult de 20 de salariati

Cu ce se ocupa salarizarea?

Salarizarea se ocupa cu calculul salarial.Calculul salariului presupune:

k

Intocmirea pontajului

Intocmirea pontajului cu orele lucrate de salariati.In pontaj se reflecta atat orele lucrate efectiv de salariati, cat si cele nelucrate, salariatii lipsind de la lucru din divese motive: concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, alte motive.

l

Intocmirea fluturasilor

Intocmirea fluturasilor de salarii, care au la baza statul de plata.

Calculul sporurilor - Calculul retinerilor - Tichete de masa

Calculul sporurilor, al orelor suplimentare, al premiilor si bonusurilor, ajutoare, etc.
Calculul retinerilor si popririlor salariale.
Evidentierea tichetelor de masa.

j

Intocmirea notei contabile

Intocmirea notei contabile pe baza tuturor datelor cuprinse in statul de plata.

Intocmirea statului de plata

Intocmirea statului de plata, care are la baza pontajul si reflecta toate sporurile si toate sumele extra salariale.

Intocmirea ordinelor de plata

Intocmirea ordinelor de plata/foi de varsamant cu sumele datorate la stat.

Cu ce se ocupa administrarea personalului?

Administrarea personalului o reprezinta toata documentatia care sta la baza intocmirii statului de plata:

k

Intocmirea dosarului de personal

Operatiuni inainte de angajare, cum ar fi: intocmirea dosarului de personal: cuprinde acte de identitate, acte de studii, certificate de nastere, certificate de calificare, adeverinte de vechime, adeverinte medicale, cazier, declararea postului vacant si altele.

l

Decizii de incetare

Operatiuni care tin de incetarea contractului de munca: decizii de incetare, notificari in perioada de proba, cercetari disciplinare, demisii, eliberare adeverinte, stagii de cotizare, etc.
i

Intocmirea contractului de munca

Operatiuni care tin de angajare: intocmirea contractului de munca, intocmirea fisei postului, completarea formularelor obligatorii, informari, stabilirea deducerilor personale, a persoanelor aflate in intretinere, alte detalii necesare.

j

Concedii de odihna

Alte operatiuni care tin de organizarea si planificarea timpului salariatilor, cum ar fi planificarea concediilor de odihna, evidenta concediilor de odihna, evidenta concediilor fara plata, verificarea si intocmirea documentatiei de recuperare a sumelor de la Casa de sanatate pentru concedii medicale, raportari solicitate de Institutul National de Statistica, etc.

Acte aditionale

Operatiuni ulterioare angajarii: intocmirea documentatiei necesare modificarii contractului de munca, acte aditionale, notificari, informari, decizii, ce se refera la: modificari de salariu, modificari de functie, responsabilitati, orar de lucru, modificare diverse clauze, suspendarea contractului de munca.

Ce este REVISAL?

REVISAL (Registrul General de Evidenta a Salariatilor), este un registru electronic, pus la dispozitie gratuit de catre Inspectia Muncii, in care se inregistreaza cronologic, toate documentele privind salariatii si care sunt cuprinse in contracte de munca, decizii de modificare a contractelor de munca,

Acest registru inlocuieste vechile carti de munca si practic este instrumentul prin care se constituie vechimea in munca a salariatilor.

Pasii de urmat in transmiterea datelor in REVISAL sunt:

a)Obtinerea parolei de transmitere online a datelor din registru;
b)Completarea in REVISAL a tuturor contractelor individuale de munca, a modificarilor intervenite ulterior in cadrul raporturilor de munca;
c)Transmiterea datelor din Registrului de evidenta a salariatilor (REVISAL) catre Inspectoratul Teritorial de Munca.