Regulamente salarizare

Regulamentul intern

Se intocmeste de catre angajator, este un act prin care se stabilesc o serie de reguli, in principal disciplinare, aplicabile la locul de munca. Regulamentul intern se aduce la cunostinta salariatilor de catre angajator si isi produce efectele fata de salariati din momentul incunostintarii acestora.Angajatorul este obligat sa informeze salariatii cu privire la continutul Regulamentului Intern.

Intocmim Regulamentul Intern sau oferim consultanta la intocmirea acestuia.

Deviza noastra:

Salarizare corecta – salarizare pe intelesul tuturor!

Contractul Colectiv de Munca

Este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca, fiind obligatoriu de intocmit in situatia in care angajatorul are incadrati in munca mai mult de 20 de salariati.

Acordam consiliere in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.

Specialistii nostri in servicii de salarizare si resurse umane Cluj pot fi contactati si va ofera suportul necesar solutionarii aspectelor legate de regulamente salarizare.

Regulamente Proceduri salarizare