Telemunca – ce trebuie să știe un angajator în 2021

Telemunca sau lucrul remote a devenit recent una dintre cele mai populare practici în noua realitate a muncii.

Dacă în 2020, numeroși angajatori din România au folosit telemunca ca primă măsură pentru prevenirea răspândirii coronavirusului, anul acesta mulți dintre ei se văd obligați în a continua cu această hotărâre sau a adopta un program hibrid după ce angajații s-au arătat reticenți în a reveni la birou.

Deși majoritatea dintre noi am învățat deja să apreciem avantajele muncii de acasă, nu mulți știu ce presupune implementarea telemuncii din punct de vedere legislativ. În acest articol vă vom vorbi despre prevederile legale pe care un angajator trebuie să le respecte atunci când are salariați ce lucrează în regim de telemuncă.

Ce este telemunca și care sunt obligațiile angajatorului și ale salariatului?

Conform legii nr.81/2018, telemunca este definită ca forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puţin o zi pe lună, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Astfel, telesalariatul își poate desfășura munca zilnică din confortul casei sale sau al unui spațiu de coworking prin intermediul unui PC, laptop sau tabletă și al conexiunii la internet.

Activitatea de telemuncă trebuie să fie neapărat menționată în contractul individual de muncă al angajatului — dacă acesta este un angajat care ocupă deja o funcție în cadrul companiei, se va realiza un act adițional  la contractul de muncă și va fi înregistrat în Revisal. Nerespectarea acestei dispoziții se pedepsește cu o amendă de 10.000 lei pentru fiecare dintre părți.

Programul de lucru în regim de telemuncă este stabilit de comun acord cu angajatorul, respectându-se prevederile contractului individual de muncă, regulamentului intern şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil.

Contractul individual de muncă al unui telesalariat va conține următoarele elemente suplimentare:

  • precizarea expresă că salariatul lucrează în regim de telemuncă
  • perioada şi/sau zilele în care telesalariatul îşi desfăşoară activitatea la un loc de muncă organizat de angajator
  • locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, convenite de părţi
  • programul în cadrul căruia angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului şi modalitatea concretă de realizare a controlului
  • modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate de telesalariat
  • responsabilităţile părţilor convenite în funcţie de locul/locurile desfăşurării activităţii de telemuncă, inclusiv responsabilităţile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8
  • obligaţia angajatorului de a asigura transportul la şi de la locul desfăşurării activităţii de telemuncă al materialelor pe care telesalariatul le utilizează în activitatea sa, după caz
  • obligaţia angajatorului de a informa telesalariatul cu privire la dispoziţiile din reglementările legale, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi/sau regulamentul intern, în materia protecţiei datelor cu caracter personal, precum şi obligaţia telesalariatului de a respecta aceste prevederi
  • măsurile pe care le ia angajatorul pentru ca telesalariatul să nu fie izolat de restul angajaţilor şi care asigură acestuia posibilitatea de a se întâlni cu colegii în mod regulat
  • condiţiile în care angajatorul suportă cheltuielile aferente activităţii în regim de telemuncă

După începerea propriu-zisă a telemuncii, angajatul beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, prin regulamentele interne şi contractele colective de muncă aplicabile salariaţilor al căror loc de muncă se află la sediul sau domiciliul angajatorului.

Totodată, telesalariatul are obligația de a-și desfășura activitatea (conform contractului individual de muncă) respectând toate măsurile de securitate şi sănătate în muncă.

În ceea ce privește angajatorul, acesta se obligă să asigure, să instaleze, să verifice şi să întreţină mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi/sau echipamentele de muncă necesare, exceptând cazul în care părţile convin diferit.

De asemenea, angajatorul are obligația să ofere telesalariatului condițiile unei instruiri adecvate cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă specifice locului în care se desfășoară telemunca. Cei care nu respectă această prevedere vor fi amendați cu suma de 2.000 de lei.

Angajatorii au dreptul de a verifica activitatea telesalariatului prin folosirea programelor informatice, sau la domiciliul acestuia, dar doar cu notificarea prealabilă a angajatului și cu acordul acestuia.

Vești bune pentru telesalariați

 

Telesalariati 2021

Începand cu ianuarie 2021, telesalariații pot primi până la 400 de lei lunar din partea angajatorului pentru acoperirea cheltuielilor de utilități (energie electrică, apă, încălzire, abonament internet, etc.) și pentru achiziția mobilierului/ echipamentului de lucru la locul unde aceștia își desfășoară activitatea, conform legii nr. 296/2020.

Această sumă de bani este neimpozabilă și nu este inclusă la calculul contribuțiilor obligatorii pentru pensie și sănătate. Suma poate varia de la lună la lună în funcție de numărul de zile lucrate în regim de telemuncă de către angajați. Ea se acordă în baza limitelor stabilite în contractul de muncă sau în regulamentul intern, fără a necesita prezentarea documentelor justificative.

Cu toate acestea, firmele nu sunt obligate să acorde aceste sume — rămâne la latitudinea angajatorului dacă va implementa acest tip de ajutor la nivel de unitate.

2020 va intra în istorie ca anul ce a transformat telemunca într-unul dintre pilonii noii normalități. Vor reveni angajații la birou după ce vaccinul anti-COVID va fi disponibil pentru toată lumea? Sau vor continua să lucreze de acasă?

Ce putem spune cu siguranță este că orice schimbare va aduce acest an, echipa noastră de specialiști vă stă la dispoziție cu soluții personalizate de salarizare și administrare a angajaților.

Ne puteți contacta la numărul de telefon 0741 228 697

sau la e-mail contact@salarizarecluj.ro