Blog

Articole informative din domeniul Resurse Umane.

Contractul individual de muncă 2019- model editabil

Contractul individual de muncă 2019- model editabil

Contractul individual de muncă   Model contract individual de muncă 2019.   Modelul de contract individual de muncă poate fi descărcat la finalul prezentului articol. versiunea editabilă (.doc)  versiunea gata de printat (.pdf)    Ce este contractul individual de muncă? Conform definiției din Codul Muncii ( Legea 53/2003), contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Este documentul care stă la baza relației dintre cele două părți: angajator și angajat. Contractul individual de muncă se încheie în formă scrisă, în baza...

Deducerea personala 2019 – Model declaratia persoana aflata in intretinere

Deducerea personala 2019 – Model declaratia persoana aflata in intretinere

DEDUCEREA PERSONALĂ 2019 – Cine beneficiază? Cum se calculează?   Model - Declarația contribuabilului privind persoana aflată în întreținere Model - Declarația persoanei aflate în întreținere Modelul de declarații poate fi descărcat de pe site în versiunea editabilă (.doc) sau în versiunea gata de printat (.pdf) - fișiere atașate, la finalul prezentului articol.   Ce este deducerea personală? Deducerea personală este o sumă care se deduce (se scade) din baza de calcul a impozitului datorat pe venitul din salariu, este o sumă pentru care angajații nu datorează impozitul pe venit, la funcția de bază. Prin urmare deducerea personală este o facilitate fiscală acordată persoanelor fizice care realizează venituri din salarii, la funcția de...

Condica de prezenta 2019 – Model Fisa pontaj 2019

Condica de prezenta 2019 – Model Fisa pontaj 2019

Fișă pontaj 2019 Model fișă pontaj 2019. Modelul de fișă pontaj 2019 poate fi descărcat de pe site la finalul acestui articol. versiunea editabilă (.xls) Ce este fișa de pontaj? Fișa pontaj 2019 - este documentul prin care se ține evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat. În conformitate cu art.119 din Codul Muncii, angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.Pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, angajatorul ţine evidenţa...