Ministerul Muncii a modificat recent modelul-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003. Astfel, noile prevederi, publicate în Monitorul Oficial nr. 721 din 19 iulie 2021, impun angajatorului să informeze angajații cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii privat. 

În acest articol vă vom prezenta tot ce trebuie să știți, atât ca angajator cât și ca angajat, despre modelul actualizat al contractului individual de muncă și modificările aduse de Ordinul Ministerului Muncii nr. 585/2021

Ce trebuie să conțină contractul individual de muncă 2021

Potrivit Codului muncii, contractul individual de muncă 2021 (CIM) reprezintă contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu. Cu alte cuvinte, contractul individual definește raporturile de muncă dintre angajator și angajat.

CIM se încheie cu acordul ambelor părți, în scris, cel târziu cu o zi înainte de începerea activității de către salariat, obligația de întocmire a CIM fiind a angajatorului. De asemenea, contractul individual de muncă se poate încheia doar pe baza unui certificat medical, prin care se atestă faptul că persoana în cauză este aptă pentru prestarea muncii. Fără acel certificat medical, CIM este considerat nul.

Un contract individual de muncă trebuie să conțină, conform legislației actuale, următoarele:

  • părțile între care se încheie contractul
  • locul de muncă – la sediu sau domiciliul angajatului, în cazul telemuncii
  • funcția/ocupația, conform specificației Clasificării ocupațiilor din România
  • fișa postului unde se specifică atribuțiilor postului
 • criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului 
 • riscurile specifice postului
 • data de la care contractul își produce efectele
  • durata contractului de muncă – pe durată determinată sau nedeterminată
  • durata concediului de odihnă 
 • condițiile de acordare a preavizului și durata acestuia
  • salariul de bază, precum și data din lună la care este plătit salariatul
  • durata muncii exprimată în ore/zi și ore/săptămână
  • condițiile de muncă reglementate prin intermediul contractului colectiv de muncă
 • durata perioadei de probă

Ce obligații au angajatorii față de salariați la întocmirea contractului individual de muncă?

Contractul individual de muncă 2021

Contractul individual de muncă 2021

Conform legii, angajatorii sunt obligați să respecte următoarele:

 • să ofere salariatului un exemplar din contractul individual de muncă înainte de începerea activității propriu-zise
 • să acorde salariatului toate drepturile care decurg din contractul individual de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din lege
 • să asigure condiții tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru desfășurarea activității în condiții optime
 • să informeze salariatul cu privire la condițiile de muncă și modul de desfășurare a relațiilor de muncă
 • să înființeze un registru general de evidență al salariaților și să înregistreze datele acestora anterior începerii activității
 • să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului
 • să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale angajatului

Ce implică noile schimbări ale modelului de contract individual de muncă?

Prin Ordinul Ministerului Muncii nr. 585/2021 privind modificarea şi completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, angajatorii sunt obligați să anunțe persoanele prevăzute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 cu privire la obligația aderării la un fond de pensii administrate privat. Persoanele vizate se încadrează în două categorii:

 • salariații în vârstă de până la 35 de ani, care desfășoară activități pe bază unui contract individual de muncă și care contribuie la sistemul public de pensii 
 • salariații în vârstă de până la 45 de ani, care sunt deja asigurați și contribuie la sistemul public de pensii, dar care pot, de asemenea, adera opțional la un fond de pensii privat

O altă modificare adusă de acest ordin face referire la fișa postului, care va fi anexată la contractul individual de muncă, excepție făcând microîntreprinderile cu până la 9 angajați. Acestea vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activității. 

ATENȚIE: Informarea angajaților cu privire la aderarea la un fond privat de pensii se poate face de către angajator fie prin încheierea unui act adițional sau prin actualizarea contractului de muncă, conform art. 17 alin (5) din Codul muncii.

Pentru mai multe noutăți din domeniul HR, vă invităm să accesați secțiunea de blog a site-ului nostru. 

Dacă doriți să aflați mai multe despre serviciile noastre de salarizare și administrare a personalului, ne puteți contacta la numărul de telefon 0741 228 697 sau la adresa contact@salarizarecluj.ro.