Certificatul de concediu medical|Viza medicului de familie|CNP copil bolnav

În MONITORUL OFICIAL NR. 583 din 2 iulie 2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătăţii Nr. 10927452020 din 1 iulie 2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical.

Conform acestui ordin, se modifică modelul de Certificat de concediu medical, precum și instrucțiunile privind utilizarea și modul de completare a acestuia.

Principalele modificări aduse sunt:

Se elimină obligația vizării de către medicii de familie a certificatelor de concediu medical emise de către medicii specialiști.

 

Astfel, persoanele care beneficiază de concediu medical, nu mai sunt nevoite să meargă la medicul de familie, viza medicului de familie pe certificatul medical nu mai este obligatorie, ci pot să îl predea direct angajatorului.
Formularul nou nu mai prevede rubrică specială pentru viza medicului de familie.

Rubrică specială cu CNP-ul copilului bolnav.

 

Se introduce o rubrica separată în care se completează codul numeric personal al copilului bolnav cu afecțiuni grave, pentru care se acordă certificatul medical.

Rubrică specială pentru persoanele fizice care se asigură prin contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

 

Persoanele care se asigură individual, prin încheierea unui contract de asigurare cu Casa de Sănătate, au rubrică specială prevazută pe noul formular de concediu medical.

Formularele de certificate de concediu medical cu modelul anterior, se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30.09.2020.

Prevederile ordinului 1092/2020 se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial.

Conținutul integral al ordinului, poate fi descărcat de aici.

Pentru mai multe informații despre concediile medicale, recuperarea sumelor de la Casa de Sănătate, precum și alte informații, puteți contacta specialiștii nostri.

Telefon: 0741 228 697

E-mail: contact@salarizarecluj.ro

Urmăriți și canalul nostru de știri