Modelul Kurzarbeit reprezintă una dintre principalele modalități prin care statul român sprijină angajatorii și angajații în această perioadă în care volumul de lucru din anumite industrii a fost drastic redus ca urmare a efectelor pandemiei de coronavirus.

Această măsură permite companiilor să reducă programul de lucru al angajaților, urmând ca statul să subvenționeze un anumit procent din diferența dintre orele de muncă lucrate acoperite de angajator și salariul de bază menționat în cadrul contractului individual de muncă.

În acest articol puteți afla mai multe despre prevederile modelului Kurzarbeit, condițiile în care se aplică, avantajele acestui program și modul în care se calculează indemnizația oferită de stat.

Ce este modelul Kurzarbeit și cum se aplică?

Kurzarbeit este un program de stat lansat în Germania acum mai mult de 100 de ani și ulterior folosit pe perioada celor două războaie mondiale, care permite angajatorilor să reducă numărul orelor de lucru și să primească subvenții care acoperă până la 80% din salariul net al angajaților.

Acest program de muncă redusă a devenit celebru pentru rezultatele obținute în perioada crizei din 2008-2009, când statul german a reușit să reducă semnificativ nivelul șomajului, salvând astfel peste un milion de locuri de muncă.

În România, modelul Kurzarbeit a fost introdus în luna august a anului trecut prin OUG 132/2020, care reglementează ajutorul oferit de stat salariaților cu program de muncă redus pe perioada stării de urgență/alertă și inclusiv pe o perioadă de până la 3 luni de la încetarea acesteia.

Ulterior, prin intermediul Legii 58/2021 publicată în data de 5 aprilie în Monitorul Oficial nr. 345, programul Kurzarbeit a suferit anumite modificări esențiale care vor fi prezentate în cele ce urmează:

 • Procentul până la care poate fi redus timpul de muncă al salariaților a fost extins de la 50 % la 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară, prevăzută în contractul individual de muncă.
 • Hotărârea de a reduce timpul de muncă poate fi luată de către angajator doar cu acordul organizației sindicale îndreptățite să negocieze contractul colectiv sau cu acordul reprezentanților salariaților, în caz că aceasta nu există.
 • Angajatorul stabilește reducerea timpului de muncă al angajaților pentru o perioadă de cel puțin 5 zile lucrătoare, cuprinse într-o perioadă de 30 de zile calendaristice, începând cu prima zi de aplicare propriu-zisă a măsurii. Această măsură se aplică atât în cazul programului de muncă în ture cât și celui de muncă inegal.
 • Angajatorul se obligă să comunice salariaților decizia reducerii programului de muncă, noul program de lucru, repartizarea acestuia pe zile și drepturile salariale aferente în termen de cel puțin 5 zile înainte de aplicarea măsurii.
 • Salariații afectați de decizia angajatorului de a reduce timpul de muncă vor beneficia de o indemnizație de 75% din salariul de bază brut lunar aferent orelor de diminuare a programului de lucru. Dacă bugetul angajatorului permite, acesta poate suplimenta indemnizația, fără însă ca acea sumă să poată fi decontată. Un lucru ce trebuie menționat este faptul că indemnizația respectivă este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale, conform legii.
 • Salariații cu program redus de muncă beneficiază de toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă sau în contractul colectiv de muncă. Aceștia însă nu pot efectua muncă suplimentară pentru același angajator pe perioada aplicării programului Kurzarbeit.
 •  Atât angajarea de personal pentru prestarea unor activități identice sau similare cu cele prestate de către salariații cu program de muncă redus cât și subcontractarea activităților desfășurate de către aceștia sunt strict interzise pe durata aplicării acestei măsuri. Prin excepție, angajatorul are dreptul de a angaja personal pentru înlocuirea salariaților cu timp de muncă redus, dacă contractele respectivelor persoane au încetat de drept, dacă au fost concediați din motive ce țin de persoana lor, conform art. 61 din Legea 53/2003, sau au demisionat.
 • Angajatorul nu poate efectua concedieri colective în lunile în care se aplică reducerea timpului de lucru.

Care sunt condițiile de aplicare ale programului Kurzarbeit?

kurzarbeit in 2021

Angajatorul poate aplica măsura reducerii timpului de muncă al salariaților cu până la 80% din durata prevăzută în contract și poate obține decontarea indemnizatiei de 75% din bugetul asigurărilor pentru șomaj dacă se îndeplinesc simultan următoarele două condiții:

 • măsura afectează cel puțin 10% din numărul de angajați ai firmei
 • reducerea activității este motivată de o scădere a cifrei de afaceri din luna anterioară aplicării măsurii sau, cel mult, din luna dinaintea lunii anterioare acesteia, cu cel puțin 10% comparativ cu luna similară din anul anterior declarării stării de urgență/alertă.

ATENȚIE: Nu beneficiază de programul de muncă redusă următoarele entități economice:

 • instituțiile publice
 • angajatorii care se află în faliment, lichidare sau care au activitățile suspendate conform legii
 • angajatorii care sunt înregistrați în jurisdicții necooperante în scopuri fiscale

  Cum se decontează subvențiile acordate de stat prin programul Kurzarbeit?

  Sumele corespunzătoare salariilor angajaților care lucrează în regim Kurzarbeit sunt plătite inițial de către angajator, acesta având dreptul de a le deconta ulterior de la ANOFM din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

  În acest scop, angajatorul trebuie să depună la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, până la data de 25 a fiecărei luni pentru plata indemnizației din luna precedentă, următoarele documente:

  • cerere de decontare
  • copie a deciziei privind reducerea programului de muncă
  • declarație pe propria răspundere a angajatorului care să dovedească reducerea activității economice
  • copia acordului încheiat cu organizațiile sindicale/reprezentanții salariaților sau dovada informării salariaților cu privire la decizia luată
  • lista angajaților care vor beneficia de indemnizația aferentă programului Kurzarbeit

  Documentele depuse vor fi verificate și dacă se constată că firma îndeplinește condițiile prevăzute în OUG 132/2020, sumele plătite de către angajator vor fi decontate în cel mult 5 zile.

  Care sunt avantajele modelului Kurzarbeit?

  Aplicarea modelului Kurzarbeit în contextul situației economice actuale prezintă anumite avantaje precum:

  • este un mod eficient pentru statul român de a preveni creșterea ratei șomajului în această perioadă imprevizibilă, acesta având posibilitatea să încaseze în continuare taxe și contribuții sociale de la salariați
  • programul de muncă flexibil îi permite angajatorului să se adapteze mult mai ușor la volumul fluctuant de muncă și să-și protejeze compania
  • sprijinul financiar oferit de stat previne diminuarea semnificativă a veniturilor salariale ceea ce îi motivează pe angajați și, în același timp, îl ajută pe angajator să-și păstreze forța de muncă

  Aveți nelămuriri cu privire la modul de implementare a programului Kurzarbeit în cadrul companiei dumneavoastră?

  Echipa noastră de specialiști în resurse umane și experți contabili vă poate ajuta cu tot ceea ce ține de întocmirea documentelor necesare, administrarea personalului și implementarea procedurilor care sprijină tranziția către un program de muncă redusă.

  Pentru a afla mai multe informații privind acest subiect, ne puteți contacta la numărul de telefon 0741 228 697 sau la adresa contact@salarizarecluj.ro.