DEDUCEREA PERSONALĂ 2019 – Cine beneficiază? Cum se calculează?

 

Model – Declarația contribuabilului privind persoana aflată în întreținere

Model – Declarația persoanei aflate în întreținere

Modelul de declarații poate fi descărcat de pe site în

  • versiunea editabilă (.doc) sau în
  • versiunea gata de printat (.pdf) – fișiere atașate, la finalul prezentului articol.

 

Ce este deducerea personală?

Deducerea personală este o sumă care se deduce (se scade) din baza de calcul a impozitului datorat pe venitul din salariu, este o sumă pentru care angajații nu datorează impozitul pe venit, la funcția de bază. Prin urmare deducerea personală este o facilitate fiscală acordată persoanelor fizice care realizează venituri din salarii, la funcția de bază.

Ce este funcția de bază?

O persoană poate să fie angajată cu contract individual de muncă la mai mulți angajatori, atât cu contract cu 8 ore, cât și cu timp parțial.Deasemenea poate să aibă mai multe contracte de muncă la același angajator.Această persoană trebuie să iși aleagă un loc de muncă principal, unde va fi considerată funcția de bază și unde va beneficia de anumite facilități fiscale.
Așadar, prin locul unde se află funcția de bază se înțelege:
-persoanele fizice angajate la un singur loc de muncă au funcția de bază la locul unde au încheiat contract individual de muncă, indiferent dacă este program de 8 ore sau este cu timp parțial.
-persoanele fizice angajate în mai multe locuri de muncă, au funcția de bază la locul pe care și l-au ales, alegerea făcându-se pa bază de declarație pe propria răspundere.

Cine beneficiază de deducerea personală 2019?

De deducerea personală beneficiază angajații care își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă și care au funcția de bază.

Cum se stabilește deducerea personală 2019?

Deducerea personală 2019 este stabilită în funcţie de:
• venitul brut lunar din salarii realizat la funcţia de bază
• numărul de persoane declarate în întreţinere de către salariat.

Deducerea personală se acordă pentru angajații cu funcția de bază care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:
-pentru angajații care nu au persoane în întreţinere – 510 lei;
-pentru angajații care au o persoană în întreţinere – 670 lei;
-pentru angajații care au două persoane în întreţinere – 830 lei;
-pentru angajații care au trei persoane în întreţinere – 990 lei;
-pentru angajații care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 1.310 lei.

Pentru angajații cu funcția de bază care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc potrivit următorului tabel:

 

NOTĂ:Tabelul inegral cu intervalele privind deducerile personale, poate fi consultat aici.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei, nu se acordă deducerea personală.

Cine poate fi declarat în întreținerea unui salariat?

Pentru ca o persoană să poată fi declarată în întreținerea unui salariat, între aceasta și salariat trebuie să existe anumite legături de rudenie. Astfel, pot fi declarate în întreținere:

  • copiii minori sau majori ai salariatului;
  • soţia/soţul salariatului;
  • rudele salariatului până la gradul al doilea inclusiv: parinți, frați, surori, bunici, nepoți;
  • rudele soțului/soției salariatului (afinii) până la gradul al doilea inclusiv: socri, cumnați, bunicii soțului/soției.

Persoana aflată în întreţinere poate avea sau nu domiciliul comun cu al salariatului în a cărui întreţinere se află.

În ce condiții se acordă deducerea personală?

Copiii minori ai salariatului:
Copilul minor este considerat întotdeauna întreţinut, cu excepţia copiilor minori încadraţi în muncă.
Pentru copilul minor provenit din căsătorii anterioare, dreptul la deducerea personală revine părintelui căruia i-a fost încredinţat copilul şi unuia dintre soţi care formează noua familie.
Pentru copilul minor pentru care s-a dispus plasamentul, dreptul de a fi preluat ca persoană aflată în întreţinere pentru acest copil se acordă:
a) persoanei căreia i s-a dat în plasament copilul;
b) ambilor soţi care formează familia căreia i s-a dat în plasament copilul.
Copilul minor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, încadrat în muncă, devine contribuabil şi beneficiază el însuși de deducerea personală, situaţie în care, pentru perioada respectivă, părinţii nu mai beneficiază de deducerea personală.

NOTĂ: Pentru copilul minor aflat în întreţinerea părinţilor sau a tutorelui, deducerea personală se acordă fiecăruia dintre părinţi, respectiv tutorelui.

Persoana majoră luată în întreţinere:
Pentru ca o persoană majoră să poată fi luată în întreţinere, trebuiesc îndeplinite anumite condiții:

  • Să nu obțină venituri care depăşesc 510 lei lunar(excepție fac venituri din burse, premii, pensii de urmaș, indemnizații de handicap);
  • Să nu fie întreţinută de mai mulţi contribuabili;
  • Să nu deţină terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane;
  • Să nu fie persoane condamnate, care execută pedepse privative de libertate.

Care sunt documentele justificative necesare acordării deducerii personale?

Pentru copiii minori ai angajatului:
– Declarația contribuabilului privind persoana aflata în întretinere,
– Copii de pe certificatul de naștere și cartea de identitate a copilului minor, dacă este cazul.
Pentru copii majori ai angajatului:
– Declarația contribuabilului privind persoana aflata în întretinere;
– Declarația persoanei aflate în întretinere,
– Declarația pe proprie răspundere a copilului major;
– Documente care atestă gradul de rudenie/afinitate al persoanei preluate în întreținere în raport cu angajatul;
– Documente care dovedesc cuantumul și natura veniturilor realizate de persoana preluată în întreținere.
Pentru soțul/soția sau alte rude/afini până la gradul al doilea inclusiv:
– Declarația contribuabilului privind persoana aflată în întretinere;
– Declarația pe proprie răspundere a persoanei majore preluate în întreținere;
– Documente care atestă gradul de rudenie/afinitate al persoanei preluate în întreținere în raport cu angajatul;
– Documente care dovedesc cuantumul și natura veniturilor realizate de persoana preluată în întreținere.

Contribuabilul este obligat să inștiințeze plătitorul de venituri din salarii în termen de 15 zile calendaristice de la data la care s-a produs orice modificare ce ar influența cuantumul deducerii.

Vă punem la dispoziție două modele de declarații pe propria răspundere, model editabil (word) și PDF.

Descarcă model declarație privind persoana aflată în întreținere: 

Declarația contribuabilului privind persoana aflată în întreținere editabil (.doc)
Declarația contribuabilului privind persoana aflată în întreținere (.pdf)
Declarația persoanei aflate în întreținere editabil (.doc)
Declarația persoanei aflate în întreținere (.pdf)

 Dacă doriți să aflați mai multe detalii legate de calculul de salarii, ne puteti contacta aici.