Fișă pontaj 2019

Model fișă pontaj 2019.

Modelul de fișă pontaj 2019 poate fi descărcat de pe site la finalul acestui articol.

  • versiunea editabilă (.xls)

Ce este fișa de pontaj?

Fișa pontaj 2019 – este documentul prin care se ține evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat.

În conformitate cu art.119 din Codul Muncii, angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru şi de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru.
Pentru salariaţii mobili şi salariaţii care desfăşoară muncă la domiciliu, angajatorul ţine evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de către fiecare salariat în condiţiile stabilite cu salariaţii prin acord scris, în funcţie de activitatea specifică desfăşurată de către aceştia.
Evidenţa orelor de muncă se întocmește pentru fiecare salariat în parte, indiferent dacă este vorba de un program de muncă normal sau nu, fix ori flexibil sau individualizat.
Se pot folosi diverse metode de evidență a orelor lucrate, cum sunt pontajele, foile de prezenţă sau cartelele magnetice. Aceste documente ar trebui păstrate la sediul unităţii, sau la punctele de lucru unde se prestează activitatea pentru ca Inspecţia Muncii să poată verifica dacă angajatorul respectă dispoziţiile legale în materie privind timpul de muncă al lucrătorilor.

Nu este suficient să completăm pe pontaj doar norma de lucru a fiecărui salariat – 8h/zi, 4h/zi, sau altă normă, ci trebuie specificate clar ora de începere și de final ale programului de lucru, cu evidențierea distinctă în pontaj a pauzei de masă (pauza de masă nu este inclusă în programul de lucru).

Ce trebuie să conțină fișa de pontaj?

Fișa de pontaj trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

  • numărul de zile lucrătoare ale lunii;
  • numărul de zile efectiv lucrate de către fiecare angajat;
  • norma de muncă (8h, 4h, 2h sau altă normă);
  • evidența orelor suplimentare lucrate de către fiecare angajat;
  • evidența zilelor de concediu medical ale fiecărui angajat;
  • evidența zilelor de concediu pentru evenimente deosebite (căsătorie, nașterea unui copil,etc.);
  • evidența zilelor de absențe nemotivate;
  • evidențierea orei de începere și final a programului de lucru;
  • evidențierea pauzei de masă, care nu este inclusă în programul de lucru.

NOTĂ: Evidența orelor lucrate de către fiecare angajat în parte are la bază documente justificative, cum sunt:

-cereri de concediu de odihnă;
-certificate de concediu medical;
-cereri de concediu fără plată;
-contract individual de muncă/act adițional la contract individual de muncă în care este spcificat programul de lucru și intervalul cu pauza de masă pentru fiecare angajat;
-cereri și documente doveditoare pentru zilele libere pentru evenimente deosebite.

Vă propunem un model de fișă pontaj, pe care îl puteți adapta în funcție de specificul activității Dvs.
Dacă doriți să aflați de la consultanții nostri mai multe detalii legate de pontaj și de legislația muncii, nu ezitați să ne contactați.

Mai jos prezentăm un model de fișă de pontaj:

                                   

 Descarcă fișă pontaj 2019:

 

Model fișă pontaj 2019, editabil (fișier .xls)