PROGRAMAREA CONCEDIILOR DE ODIHNĂ PENTRU ANUL 2020

La fiecare final de an, angajatorii trebuie să efectueze programarea concediilor de odihnă pentru anul următor.

Astfel, pentru anul 2020, programarea concediilor de odihnă trebuie să fie finalizată până la 31.12.2019.

Programarea concediilor de odihnă pentru anul 2020 este reglementată de art. 148 din codul muncii, care stipulează următoarele:

  • Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale stabilite de angajator cu consultarea sindicatului sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, pentru programările colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programările individuale;
  • Programarea se face până la sfârşitul anului calendaristic pentru anul următor;
  • Prin programările colective se pot stabili perioade de concediu care nu pot fi mai mici de 3 luni pe categorii de personal sau locuri de muncă;
  • Prin programare individuală se poate stabili data efectuării concediului sau, după caz, perioada în care salariatul are dreptul de a efectua concediul, perioadă care nu poate fi mai mare de 3 luni;
  • În cadrul perioadelor de concediu stabilite, salariatul poate solicita efectuarea concediului cu cel puţin 60 de zile anterioare efectuării acestuia;
  • În cazul în care programarea concediilor se face fracţionat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puţin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt.

Fiecare salariat are stipulat în Contractul Individual de Muncă, un anumit număr de zile de concediu de odihnă anual.Acest număr de zile nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare.

Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.
La stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de muncă şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată.
În situaţia în care incapacitatea temporară de muncă sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru îngrijirea copilului bolnav a survenit în timpul efectuării concediului de odihnă anual, acesta se întrerupe, urmând ca salariatul să efectueze restul zilelor de concediu după ce a încetat situaţia de incapacitate temporară de muncă, de maternitate, de risc maternal ori cea de îngrijire a copilului bolnav, iar când nu este posibil urmează ca zilele neefectuate să fie reprogramate.
Salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual şi în situaţia în care incapacitatea temporară de muncă se menţine, în condiţiile legii, pe întreaga perioadă a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat să acorde concediul de odihnă anual într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care acesta s-a aflat în concediu medical.

Vă punem la dispoziție două modele de programare concedii de odihnă pentru anul 2020, în format editabil, un model excel și un model word.

Model programare concedii de odihnă pentru anul 2020 (excel)

Model programare concedii de odihnă pentru anul 2020 (word)