Stimulentul de inserție 2021

Începând cu data de 17 mai 2021, stimulentul de inserţie se va acorda şi părinţilor care termină concediul de creştere a copilului, adică și după ce copiii au împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, conform OUG 26/2021.

Cu alte cuvinte, se abrogă prevederile anterioare ce menționau faptul că părintele aflat în concediul de creştere a copilului trebuie să se întoarcă la locul de muncă cu minim 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani pentru a putea primi acest stimulent.

În cadrul acestui articol vă vom prezenta pe scurt noile prevederi privind condițiile de acordare ale stimulentului de inserție și calcularea cuantumului acestuia.

Cine poate beneficia de stimulentul de inserție?

Stimulentul de inserție 2021 se acordă tuturor persoanelor care obțin venituri supuse impozitului în perioada în care au dreptul de a beneficia de concediu pentru creșterea copiilor, inclusiv părinților care revin la muncă după finalizarea perioadei respective. Acest stimulent se acordă până la împlinirea vârstei de 3, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Totodată, salariații care au dreptul la stimulent de inserție și care decid să se întoarcă la locul de muncă pentru a obține acest ajutor, au obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu minim 30 de zile înainte intenția de reluare a raporturilor de muncă.

ATENȚIE: Stimulentul de inserție nu se cumulează cu indemnizația de creșterea a copilului. Părinții care solicită dreptul la stimulent nu vor mai putea beneficia de acea indemnizație lunară. 

Cum se acordă stimulentul de inserție în 2021?

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor aduse de OUG 26/2021, valoarea stimulentului de inserție este stabilită în funcție de momentul reluării activității de către părinți, având următoarele situații:

  • Părinţii care se întorc la locul de muncă înainte de vârsta de 6 luni a copilului, respectiv 1 an, în cazul copilului cu dizabilităţi, vor primi o sumă lunară în valoare de 1.500 lei până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani. Ulterior, valoarea stimulentului acordat va fi de 650 de lei până la împlinirea vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, de către copil.
  • Părinţii care revin la muncă după împlinirea vârstei de 6 luni, respectiv 1 an, de către copil vor primi lunar un stimulent în valoare de 650 de lei până când acesta va avea 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilități.

De asemenea, părinții care beneficiază de stimulentul de inserție dinainte de data producerii acestor schimbări și a căror copil nu a împlinit încă vârsta de 6 luni, respectiv 1 an, vor beneficia de majorarea automată a sumei acordate la 1.500 de lei pe lună. 

VEȘTI BUNE: În cazul părinților care primesc deja acest stimulent, dar care rămân fără loc de muncă, plata acestei sume se suspendă, potrivit noilor reglementări. Reluarea plății stimulentului de inserție se face, la cererea persoanelor în cauză, începând cu ziua următoare în care se realizează venituri impozabile, dacă cererea este depusă în maxim 60 de zile de la acea dată.

Care sunt actele necesare pentru acordarea stimulentului de inserție?

Părinții care doresc să beneficieze de stimulent trebuie să completeze și să depună o cerere oficială la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană. 

Înafară de cererea de acordare a stimulentului de inserție, persoana în cauză trebuie să prezinte următoarele documente:

  • actele de identitate ale ambilor părinţi ai copilului
  • certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul la stimulent
  • certificatul de căsătorie
  • dovada reluării activității primită de la angajator 
  • adeverință tip eliberată de angajator din care reiese că beneficiarul a realizat venituri salariale impozabile cu 12 luni anterior nașterii copilului
  • extras de cont dacă se solicită plata prin transfer bancar 
  • declarația beneficiarului 
  • declarația celuilalt părinte

Care sunt obligațiile angajatorului?

Angajatorul este obligat să aprobe concediul pentru creșterea copilului, perioada stabilindu-se de comun acord cu salariatul.

În ceea ce privește angajații aflați în concediu pentru creșterea copilului sau care primesc stimulent de inserție, angajatorului îi este interzis să înceteze raporturile de muncă, singura excepție fiind situația în care acesta se află în procedură de reorganizare judiciară sau faliment.

Nerespectarea acestor obligații se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei, conform art. 26 al OUG 111/2010.

Vrei să fii la curent cu tot ce cere legislația actuală?

Echipa noastră de experți în resurse umane și salarizare vă stă la dispoziție pentru orice întrebare sau nelămurire privind noile modificări legislative. 

Pentru mai multe informații, ne puteți suna la numărul de telefon 0741 228 697 sau să ne lăsați un mesaj la adresa contact@salarizarecluj.ro.