Potrivit datelor oficiale de la Ministerul Muncii, în acest moment în România, doi din zece salariați se află în șomaj tehnic ca urmare a pandemiei.

La un an de la impunerea măsurilor pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 de către autorități, activitatea economică a firmelor din domenii precum industria prelucrătoare, comerț, transport, și HoReCa este încă puternic afectată.

Din această cauză, numeroși angajatori sunt nevoiți să-și trimită angajații în șomaj tehnic, apelând la indemnizațiile oferite de stat conform prevederilor OUG 30/2020 și modificărilor și completărilor aduse prin OUG 32/2020.

În cele ce urmează, vă vom prezenta un scurt ghid care include tot ce trebuie să știe un angajator pentru a-și proteja atât compania cât și angajații împotriva efectelor situației de criză cauzată de coronavirus.

Ce este șomajul tehnic în contextul pandemiei?

Potrivit Codului Muncii, șomajul tehnic reprezintă întreruperea sau reducerea temporară a activității din inițiativa angajatorului, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

În cadrul instituirii situației de urgență și mai apoi a situației de alertă, șomajul tehnic reprezintă una dintre soluțiile pe care angajatorii le-au adoptat pentru a face față acestei perioade dificile.

Telemunca se încadrează tot în această categorie, fiind o practică folosită de acele companii care își pot continua activitatea, angajații având posibilitatea să lucreze de acasă. O a treia alternativă ar fi modelul Kurzarbeit, care a fost adoptat în vara anului trecut și care permite flexibilizarea programului de muncă în funcție de nevoile angajatorului și de volumul de lucru.

Spre deosebire de telemuncă și programul Kurzarbeit, șomajul tehnic este o soluție temporară ce presupune suspendarea contractului individual de muncă al angajaților, aceștia beneficiind de un sprijin financiar venit din partea statului.

Cum se aplică șomajul tehnic în 2021?

Angajatorii din sectoarele afectate care își trimit angajații în șomaj tehnic beneficiază de o indemnizație suportată de stat de până la 75% din salariul de bază, dar care nu depășește însă 75% din salariul mediul brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 6/2020.

Astfel, având în vedere că salariul mediu brut pe 2020 este de 5.429 lei, suma maximă pe care o va acorda statul prin indemnizația lunară pentru șomaj tehnic este de 4.071,75 lei.

Suma respectivă este decontată din bugetul asigurărilor pentru șomaj și este supusă impozitării (conform art. 78 din Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal) și plății contribuțiilor sociale obligatorii, fără a se datora însă plata contribuției asiguratorii pentru muncă.

Declararea și plata acestor obligații fiscale se realizează până la data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata indemnizației nete către salariați și se încadrează în responsabilitatea angajatorului.
ATENȚIE:

• Angajatorul nu este obligat să suspende contractele individuale de muncă a tuturor angajaților din firmă, ci poate suspenda un anumit număr de contracte, potrivit specificului activității desfășurate.
• Pe durata șomajului tehnic, relațiile de muncă dintre angajator și angajați NU încetează. Odată ce angajații au semnat decizia de suspendare a contractului de muncă primită de la angajator, aceștia au obligația de a rămâne la dispoziția angajatorului până la încetarea șomajului tehnic.
• Indemnizația de șomaj tehnic poate fi suplimentată de angajator (dacă bugetul acestuia permite) printr-o sumă reprezentând diferența de până la 75% din salariul de bază al angajaților care au contractul de muncă suspendat, conform prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a beneficia de indemnizația de șomaj tehnic?

somaj tehnic 2021

Conform OUG 32/2020, angajatorii trebuie să îndeplinească o singură condiție pentru acordarea acestei indemnizații către salariații săi: să reducă sau să întrerupă temporar activitatea economică ca rezultat al efectelor pandemiei, acestea fiind menționate în cadrul unei declaraţii pe propria răspundere.

Această condiție înlocuiește prevederile iniţiale pentru acordarea indemnizaţiei din OUG 30/2020. Astfel, lipsa capacității financiare a angajatorului de a plăti toți salariații din firmă nu mai reprezintă o condiție pentru a beneficia de acest ajutor de la stat.

Care sunt documentele necesare pentru a obține indemnizația de șomaj tehnic?

Pentru obținerea banilor necesari plății indemnizației de șomaj tehnic, angajatorii trebuie să depună, prin poșta electronică, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene în apropierea cărora se află sediul social sau online prin aplicația aici.gov.ro, următoarele documente:

• Cerere semnată și datată de reprezentantul legal
• Declarație pe propria răspundere
• Lista persoanelor care vor beneficia de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului
• Tabel cu activitățile restricționate în condițiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare (se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate și se completează codul/codurile CAEN corespunzătoare)

Plata din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor se va face către conturile bancare deschise de angajatori, în maxim 15 zile de la depunerea documentelor. De asemenea, angajatorul se obligă să plătească indemnizația către salariat în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor respective de la ANOFM.

VEȘTI BUNE PENTRU ANGAJATORI: Termenul de acordare a ajutorului de șomaj tehnic a fost prelungit până la data de 30 iunie 2021 pentru toate domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 55/2020, conform OUG 211/2020.

Când trebuie înregistrat șomajul tehnic în REVISAL?

Angajatorul este obligat să înregistreze perioada și cauzele suspendării contractului de muncă în Revisal, excepție făcând cazurile de suspendare în baza certificatelor medicale.
Astfel, angajatorul este obligat să transmită în REVISAL modificarea contractului individual de muncă cel târziu în ziua anterioară datei suspendării, conform HG 905/2017. Nerespectarea acestei obligații de către angajator este sancționată cu amenzi de la 5.000 până la 8.000 de lei.

BINE DE ȘTIUT PENTRU ANGAJAȚI: Perioada de șomaj tehnic înregistrată în REVISAL se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare în baza căruia se stabilesc ulterior drepturile de pensie. Cu toate acestea, perioada de șomaj tehnic nu constituie vechime în muncă având în vedere suspendarea contractului de muncă.

Cum vă poate ajuta HR Premium Solutions?

Specialiștii noștri în resurse umane vă stau la dispoziție cu soluții de salarizare personalizate pentru nevoile firmei dumneavoastră. În cazul în care doriți să aplicați pentru ajutorul de șomaj tehnic oferit de stat anul acesta, noi vă putem ajuta la întocmirea tuturor documentelor necesare și raportarea datelor în REVISAL.
Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta la numărul de telefon 0741 228 697 sau la adresa contact@salarizarecluj.ro.